สถานที่ท่องเที่ยวต้นน้ำพะโต๊ะ

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพะโต๊ะ

ล่องแพเชิงอนุรักษ์

ล่องแพเชิงอนุรักษ์

ล่องแพตามลำน้ำหลังสวนที่ไหลผ่าน
อำเภอพะโต๊ะ เป็นแพไม้ไผ่และ
แพท่อพีวีซี ระยะทางขึ้นอยู่กับ
นักท่องเที่ยวกำหนด ล่องได้ตลอดทั้งปี
ติดต่อได้ที่
มาลินบริการล่องแพ
โทร.077-539053,089-5928376
เกษรทัวร์
โทร. 086-2670213
ในซัดแพ
โทร. 081-0904691,089-4632010
สุประดิษฐ์ (เอนก แย้มชะยา)
โทร.083-6905573 ,0870828052
หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำพะโต๊ะ
077-520055,081-8941973
(โบรชัวร์ 1,2)

ล่องแก่ง

ล่องแก่ง

ล่องแก่งอันตื่นเต้นได้แก่แก่งบกไฟ
แก่งเหวบัวทอง แก่งเหวตาวัน แก่งแหวตาอ้น
แก่งเขื่อนน้ำวน แก่งหัวกระโหลก แก่งหินช้าง
ระยะทาง 11 กิโลเมตร
ติดต่อ ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าต้นน้ำ
พะโต๊ะ โทร.077-520075,
087-8929108 ,087-8218700

      น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวโหลม
ท่องเที่ยวได้ตลอดปี มีน้ำไม่ขาดสาย
แม้ในฤดูแล้ง สัมผัสน้ำตกที่สวยงาม
การเดินทางสะดวกสบาย
ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ
(ไปทางจังหวัดระนอง)
ถึงปากทางเข้า 14 กิโลเมตร
และจากปากทางเข้า
ถึงน้ำตก 6 กิโลเมตร

เขานมสาว

ชมวิวเขานมสาว

ตั้งอยู่บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6
ตำบลปากทรง ซึ่งเป็นเขต
วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
จังหวัดระนอง สูงกว่าระดับน้ำทะเล
892 เมตร ระยะทางจากปากทางเข้า
จนถึงเชิงเขา ประมาณ 3 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ตอนเช้าจะเห็น
ทะเลหมอก ตอนสายหมอกจางจะเห็น
วิวทะเลฝั่งอันดามัน สวยงามมาก ๆ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ช่วงเวลาท่องเที่ยว เดือน พฤศจิกายน –
เดือน พฤษภาคม สนใจท่องเที่ยวติดต่อ
ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ
โทร.077-520075,087-8929108,
087-8218700

โฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ

โฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ

-ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง ให้บริการ
บ้านพักแบบโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านมีทั้งหมด
13 หลัง แต่ละหลังมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่
กับสไตล์ของเจ้าของบ้าน
ท่านจะพบกับการต้อนรับที่อบอุ่น
เป็นกันเอง ในหมู่บ้านจะพบกับความ
เงียบสงบ ไม่มีเสาไฟฟ้า และประปาแบบ
ในเมือง ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่่ล้วนมีแต่
ธรรมชาติ แต่ก็ไม่ลำบากอย่างที่คิด
ถึงแม้ไม่มีเสาไฟฟ้า ก็ไม่ได้หมายความว่า
ยามค่ำคืน ที่นี่จะมืดมิด ยังมีแสงสว่าง
จากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถรับรู้
ข่าวสารจากภายนอกได้ จากวิทยุ และ
โทรทัศน์ และถึงแม้ไม่มี
ถังประปา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
น้ำประปาใช้ ยังมีประปาภูเขาที่ชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่
เข้าไปช่วยจัดการน้ำให้ สนใจท่องเที่ยว
ติดต่อ
คุณมนัส คล้ายรุ่ง โทร. 084-8894532
-โฮมสเตย์ 31/4 หมู่ 14 ติดต่อ
คุณนางสุรีย์ สุนทรกุล

                  More

      น้ำตกเหวตาจัน

น้ำตกเหวตาจัน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 หมู่บ้านคลองเรือ ตำบล
ปากทรง การเดินทางไปน้ำตก
ต้องเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร
เดินผ่านสวนยาง และผ่านป่าธรรมชาติ
ระหว่างทางท่านจะได้พบกับจั๊กจั่นงวง
ซึ่งเป็นแมลงที่มีความสวยงาม
พบพืชธรรมชาติ
ที่หาดูได้ยาก พืชสมุนไพรต่าง ๆ ก็สามารถ
พบได้ในป่านี้
น้ำตกมีหลายชั้น แต่ละชั้นมี
ความสวยงามที่ไม่แพ้กัน

      น้ำตกเหวพลูหนัง

น้ำตกเหวพลูหนัง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 หมู่บ้านคลองเรือ
ตำบลปากทรง
อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกเหวตาจัน สามารถ
เที่ยวชมได้ภายในวันเดียว ก่อนถึงน้ำตก
ต้องนั่งแพไม้ไผ่ข้ามฝั่งไป ฤดูฝนน้ำตก
เต็มหน้าผา สวยงามมาก ๆ

      น้ำตกพ่อตาหินช้าง

น้ำตกพ่อตาหินช้าง

อยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปหมู่บ้าน
คลองเรือ ประมาณ 10 กิโลเมตร
ก่อนถึงหมู่บ้านคลองเรือเราก็
แวะชมน้ำตกพ่อตาหินช้าง เป็นน้ำตก
หินลาด มีความสวยงามเหมือนกัน

หน่วยอนุรักษ์จัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

หน่วยอนุรักษ์จัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ชมการบริหารจัดการป่าต้นน้ำ
จนได้รับรางวัล Tourism Award
ประจำปี 2547 ภายใต้การบริหารงานของ
นายพงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วยฯ
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ 077-520055,
081-8941973
หรือติดต่อไปที่ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ป่า้ต้นน้ำพะโต๊ะ โทร.077-520075,
087-8218700,087-8929108

นั่งเรือทวนสายน้ำ

นั่งเรือทวนสายน้ำ

ล่่องลำน้ำคลองเสาะผ่านผืนป่าอันบริสุทธิ์
คุ้งน้ำ โขดหิน ชุมชนคนอยู่ป่ายัง โรงเรียน
กลางป่า พักแรมชาดหาดทรายริมสายน้ำใส
กับอาหารสุขภาพ สนใจท่องเที่ยวติดต่อ
ชมรมท่องเที่ยวเิชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ
โืทร. 077-520075,087-8218700,
087-8929108

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: