มนต์เสน่ห์ต้นน้ำพะโต๊ะ

พะโต๊ะ …มนต์เสน่ห์ป่าต้นน้ำ

ป่าพะโต๊ะ ….ป่าผืนนี้ แม้จะไม่สูงชัน ที่ท้าทายนักพิชิตยอดเขาสูง ไม่ใช่ป่าดิบชื้น ไม่ใช่ป่าโบราณ ที่เราจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อ แต่ก็เป็นแหล่งต้นน้ำ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไม่น้อย ทั้งในจ.ชุมพร, ระนอง และส่วนหนึ่งไหลไปลงที่เขื่อนเชี่ยวหลาน จ. สุราษฎร์ธานี และป่าผืนนี้ยังมีความหลากหลาย และเรื่องราวแห่งชีวิตที่ต้องจดจำไปชั่วนาน …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: